Column | Muzikale Politieke Partij

We staan er op dit moment niet goed voor met z’n allen. We vallen over elkaar heen over wat er wel en niet mag. Wie zich wel en niet vaccineert, maar het kabinet blijft onze maatschappij aansturen via beleid gebaseerd op wetenschap en op cijfers. Dat is soms heel zwart/wit en zorgt ook voor het buiten de boot vallen van mensen/bedrijven en sectoren als je net onder of boven een bepaald grensgetal zit. Maar hoe kunnen we dit dan veranderen? Want wanneer de politiek niet reageert op #unmuteus, dan kunnen wij wel de politiek een handje helpen.

Laten we gewoon eens kijken naar de werking parlementaire democratie.

Als burgers kunnen we het land niet met z’n allen besturen. Daarom kiezen we volksvertegenwoordigers. Nederland is een parlementaire democratie. Burgers stemmen tijdens verkiezingen op de volksvertegenwoordigers van politieke partijen die hen het meeste aanspreken.

De leden van de Eerste en Tweede Kamer volgen kritisch alles wat het kabinet (ministers en staatssecretarissen) doet.

Hebben burgers invloed in de democratie? Burgers kunnen ook zelf invloed uitoefenen op de lokale of landelijke politiek. Bijvoorbeeld door e-mails te sturen naar Kamerleden of gemeenteraadsleden. Ze kunnen ook een petitie aanbieden of een burgerinitiatief beginnen. Nee dus, burgers hebben geen invloed!

Nu krijgen de boeren het voor elkaar om in de Tweede Kamer te komen, dus waarom lukt het de culturele sector dan ook niet om de komende jaren ons te verenigen en het beleid zelf aan te passen in plaats van een demonstratie waar niemand op reageert.

Simpele rekensom brengt ons tot het volgende:

De Kiesraad maakte op 26 maart 2021 de officiële uitslag van de Tweede Kamerverkiezing bekend. Het opkomstpercentage was 78,7%. Van de 13.293.186 kiesgerechtigden brachten 10.462.677 personen hun stem uit.

De kiesdeler is het aantal stemmen dat nodig is voor het behalen van één zetel. Dit is berekend door alle geldig uitgebrachte stemmen te delen door 150, het totaal aantal zetels in de Tweede Kamer. De kiesdeler is dus: 10.422.852 : 150 = 69.485 stemmen

Wij simpele zielen snappen ook wel dat een groot festival makkelijk deze stemmen kunnen leveren, dus waarom stemmen we niet allemaal op partijen die de muziek vertegenwoordigen?  Heel simpel………op wie moet je dan stemmen die de muziekbelangen van de fans behartigd? Niemand……

Toch raar……er is een partij voor de dieren, voor de boeren en zelfs voor de cultuurbarbaren, maar niet voor de muziek.

Tijd voor een muzikale politieke partij. Dus heb ik een naam en 5 partijpunten nodig.

Een mooie naam lijkt me Festival van Cultuur

 • Elke promoter zal zo breed mogelijk zijn publiek willen aanspreken met de naam, maar niet al te ver van sfeer af willen wijken).

5 Speerpunten uit de losse pols met concrete bedragen:

 • Kunst en cultuur zijn onderdeel van het bouwen aan één samenleving
  • Investeren in de kunst- en cultuursector en lokale initiatieven om deelname aan cultuur stimuleren (1 Miljard Euro)
 • Positie van zelfstandigen in de culturele sector wordt verbeterd
  • Investering in Pensioenfonds Cultuurzelfstandigen (500 miljoen Euro)
  • Verruiming belastingkorting cultuurondernemers (800 miljoen Euro)

Even pauze………tis nogal veel……..

 • Voor professionals in de muziek een nationaal investeringsfonds
  • Jeugdmuziek fonds (450 miljoen Euro)
  • Van hok van podium stimuleringsfonds (800 miljoen Euro)
 • Extra investeren in de kleinschalige (sociaal-)culturele voorzieningen in wijken en dorpen
  • Investeren in de kunst- en cultuursector en lokale initiatieven om deelname aan cultuur stimuleren (nog eens 1 Miljard Euro)
 • Wij sluiten geen enkele politieke partij uit die akkoord gaan met alle bovenstaande 4 standpunten met een totale investering van 4,55 Miljard Euro

Lijkt me simpel, concreet, niet al te duur (De totale inkomsten van de Rijksoverheid zijn naar verwachting in 2021 € 293 miljard. En de totale uitgaven zijn € 336,6 miljard.) en als iedereen die graag naar muziek luistert zijn stem gebruikt om een niet mee te zingen (dat mag toch niet met de Covid-19 regels), maar te gebruiken voor een stem op Festival van Cultuur dan gaat dat allemaal goed komen!

Laten we allemaal even hier verzamelen: https://www.facebook.com/festivalvancultuur/

Kom maar op met die nieuwe verkiezingen! Die formatie is inmiddels toch al een en al theater……….ze kunnen beter een DVDtje opzetten!

Den Haag tot snel!

Erik van Wunnik

Chief Sound of Soundz

(Chef praatjes)

Deel bericht op

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Meer nieuws